اداره ثبت احوال

ریاست اداره لنجان آقای محسن اسماعیلی

سوال و جواب متداول

وفات (2)
مراحل ثبت وفات و اخذ گواهی وفات
کارت ملی (4)
مدارک مورد نیاز صدور کارت ملی
کارت هوشمند ملی (2)
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت هوشمند
شناسنامه (3)
توضیحاتی پیرامون شناسنامه