اداره ثبت احوال

ریاست اداره لنجان آقای محسن اسماعیلی

گرامیداشت

سالروز وفات حضرت ام البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهداء گرامی باد.


گرامیداشت

دهه ایثار و شهادت شهرستان لنجان گرامی باد


دیدار

در تاریخ 1400/10/21 مدیر کل محترم ثبت احوال استان جناب آقای غفرانی به اتفاق جناب آقای رضائی رئیس اداره حراست و آقای عسکری مسئول هماهنگی شهرستان ها، آقای محسن اسماعیلی رئیس ثبت احوال لنجان به دیدار آقای فرماندار خدامراد صالحی رفتند و پس از بیان مشکلات از نقطه نظرات یکدیگر استفاده نمودند . پس از آن به گلستان شهداء رفتند و پس از قرائت فاتحه جهت بازدید به اداره ثبت احوال لنجان مراجعه و به مشکلات موجود رسیدگی و با همکاران محترم دیدار نمودند.

 گرامیداشت روز ملی ثبت احوال

کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان لنجان، به مناسبت روز ملی ثبت احوال در گلستان شهداء حضور یافته و با نثار فاتحه به روح ملکوتی و پاک آنان با شهداء تجدید میثاق نمودند.


تبریک

سوم دیماه روز ملی ثبت احوال گرامی باد


فرارسیدن سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال گرامی باد


گرامیداشت


گرامیداشت


تبریک


گرامیداشت

چهل و یکمین سالروز تشکیل سازمان بهزیستی و هفته بهزیستی مبارک باد.


تبریک و تهنیت

سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) گرامی باد.