اداره ثبت احوال

ریاست اداره لنجان آقای محسن اسماعیلی

بخش های خبری

اخبار

بخش: اخبار
تعداد خبرها: 200
· تسلیت
· گرامیداشت
· تسلیت
· گرامیداشت
· تسلیت
· گرامیداشت
· گرامیداشت
· تسلیت
· گرامیداشت
· تبریک
جلسه شورای امر به مروف و نهی از منکر

بخش: جلسه شورای امر به مروف و نهی از منکر
تعداد خبرها: 3
· تشکیل جلسه امر به معروف و نهی از منکر
· صورتجلسه حامیان ثبت احوال
· برپایی جلسه امر به معروف و نهر از منکر
هقته ثبت احوال

بخش: هقته ثبت احوال
تعداد خبرها: 2
· ثبت احوال و دولت الکترونیک
· گرامیداشت هفته ثبت احوال
حماسه ها

بخش: حماسه ها
تعداد خبرها: 4
· گرامی داشت روز جهانی قدس
· حماسه آزاد ساری خرمشهر گرامی باد
· فرا رسیدن دهه مبارک فجر گرامی باد
· نهم دی ماه روز بصیرت ؛ میثاق امت با ولایت
خبرهای بدون بخش
تعداد خبرها: 25
· گرامیداشت
· گرامیداشت
· تبریک و تهنیت
· تبریک
· گرامیداشت
· تبریک
· گرامی داشت هفته عفاف و حجاب
· فرا رسیدن عید مبعث بر تمامی مسلمانان گرامی باد
· سالروز حماسه 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد
· ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) گرامی باد